Corporelle

Disclaimer

Welkom op de website van schoonheids- en pedicuresalon Corporelle, gevestigd in Barendrecht. Door deze website te bezoeken en/of door de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Corporelle, de ontwikkelaar en de houder van deze website hebben de nodige zorgvuldigheid betracht bij het ontwerpen en onderhouden van deze website, met behulp van bronnen die zij betrouwbaar achten. Niettemin kunnen zij noch de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie garanderen, noch kunnen zij een foutloze of ononderbroken werking van deze website garanderen.

Beperkte aansprakelijkheid

Corporelle, de ontwikkelaar en de houder van deze website hebben de grootste zorg en aandacht besteed aan het samenstellen van de inhoud op onze website. Corporelle, de ontwikkelaar en de houder van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit informatie die op de website wordt aangeboden, of als gevolg van onvolledigheid op welke manier dan ook. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat het ons weten door een e-mail te sturen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Waar deze website links bevat naar websites van derden kan Corporelle niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Resultaten van een behandeling

Een behandeling kan van persoon tot persoon anders uitpakken. De resultaten van een behandeling kunnen uiteenlopen, bijvoorbeeld door verschillen in leeftijd, gewicht, haargroei/-type, huidtype, hormonen of medicijngebruik. Tijdens een consult zullen onze experts een behandelplan opstellen op basis van uw wensen en hier een aantal behandelingen aan verbinden. Aan de inhoud op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Actievoorwaarden

Voor alle (actie)voorwaarden geldt, daar waar niet in is voorzien: Corporelle bepaalt.

Auteursrechten

Op elk gewenst moment en voor alle gevallen behoudt Corporelle of haar licentiegevers alle rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, op alle inhoudelijke informatie en foto’s op de website. Het kopiëren, downloaden of op enige manier publiceren, verspreiden of vermenigvuldigen van informatie van deze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporelle of haar licentiegevers. Indien u dit wenst, kan een verzoek daartoe worden gedaan door een e-mail te sturen.

Veranderingen

Corporelle, de ontwikkelaar en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Deze website en de disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.